Estates’ Location

PEJABAT WILAYAH
Peti Surat 66
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI RASAU
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Gambang
KM 39, Jalan Kuantan Segamat
26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI GAYUNG
(Madah Perkasa Sdn. Bhd.)
Peti Surat 75, Pejabat Pos
Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG CHENGAL
(Far East Holdings Berhad)
Peti Surat 66
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG BUKIT SEROK
(B.S Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG DELIMA
(Far East Delima Plantations Sdn. Bhd.)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI SERAYA
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI BATU
(Far East Holdings Berhad)
1/636 Kuarters JBA
RRM Kampong Kolek
Jalan Sungai Lembing
26200 Kuantan
Pahang Darul Makmur
LADANG RANGKAIAN
(F.E. Rangkaian Sdn. Bhd.)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG DAWN
(Dawn Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG KAMPUNG AUR
(Kampung Aur Oil Palm Company (Sdn.) Berhad)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI SAWAK
(Far East Holdings Berhad)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG BUKIT JIN
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Kemayan
28380 Kemayan
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI MARUNG
(Madah Perkasa Sdn. Bhd.)
Peti Surat 75
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG DSK
(Far East Holdings Berhad)
D/A Pos Mini Felda Keratong 6
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG CEMPAKA
(Dawn Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG CENDERAWASIH
(Far East Holdings Berhad)
Blok 12, Cenderawasih
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
PEJABAT WILAYAH
Peti Surat 66
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI RASAU
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Gambang
KM 39, Jalan Kuantan Segamat
26300 Gambang, Kuantan
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI GAYUNG
(Madah Perkasa Sdn. Bhd.)
Peti Surat 75, Pejabat Pos
Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG CHENGAL
(Far East Holdings Berhad)
Peti Surat 66
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG BUKIT SEROK
(B.S Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG DELIMA
(Far East Delima Plantations Sdn. Bhd.)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI SERAYA
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI BATU
(Far East Holdings Berhad)
1/636 Kuarters JBA
RRM Kampong Kolek
Jalan Sungai Lembing
26200 Kuantan
Pahang Darul Makmur
LADANG RANGKAIAN
(F.E. Rangkaian Sdn. Bhd.)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG DAWN
(Dawn Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG KAMPUNG AUR
(Kampung Aur Oil Palm Company (Sdn.) Berhad)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI SAWAK
(Far East Holdings Berhad)
Peti Surat 29, Pejabat Pos Kuala Rompin
26800 Kuala Rompin
Pahang Darul Makmur
LADANG BUKIT JIN
(Far East Holdings Berhad)
Pejabat Pos Kemayan
28380 Kemayan
Pahang Darul Makmur
LADANG SUNGAI MARUNG
(Madah Perkasa Sdn. Bhd.)
Peti Surat 75
Pejabat Pos Muadzam Shah
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG DSK
(Far East Holdings Berhad)
D/A Pos Mini Felda Keratong 6
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur
LADANG CEMPAKA
(Dawn Oil Palm Plantations Sdn. Bhd.)
Pejabat Pos Bandar Tun Razak
26900 Bandar Tun Razak, Keratong
Pahang Darul Makmur
LADANG CENDERAWASIH
(Far East Holdings Berhad)
Blok 12, Cenderawasih
26700 Muadzam Shah
Pahang Darul Makmur